Photo Rating Website
Home bear mule Beauty Spa Beata Dudek Beauty Box
Mapa powiatu Kaliskiego

aaaaA czas biegnie bez pamięci...aaaa

Temat: Mapy Wielunia i okolic
Poniżej link do mapy powiatu wieluńskiego w guberni kaliskiej ("Atlas geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego...", wyd. Józef Michał Bazewicz, Warszawa 1907).

http://www.pgsa.org/images/atlas/20.Wielunski.jpg
(c) Polish Genealogical Society of America, Chicago

Odległości podano w wiorstach, 1 w. = 1,0668 km.
Źródło: historiawielunia.fora.pl/a/a,15.htmlTemat: Skąd jestes ??
vortex1337, jak wiesz, Wikipedie może pisać każdy - co znaczy że może zawierać błedy - i zawiera
'
"Przyjmuje się, że jest to najstarsze miasto w Polsce. Obecnie jest miastem na prawach powiatu i siedzibą powiatu kaliskiego ziemskiego."

http://www.odleglosci.pl/mapa,polski,Kalisz.html

możńa by polenizować które jest najstarsze;)
Źródło: forum-mlodziezowe.eu/viewtopic.php?t=478


Temat: Rok 2006
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Niniejszym informuję iż w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru i odbioru dla pracy geodezyjnej polegającej na uzupełnieniu i weryfikacji bazy danych, obiektowej mapy numerycznej mapy ewidencyjnej posiadającej w swej tresci granice dizałek ewidencyjnych o obiekty systemu GEO-INFO - gmina Zduny obręby ewidencyjne: Bestwin, Chachcalni, Konarzew, Ruda wraz z przyłaczeniem do bazy danych skalibrowanych materiałów kartograficznych oraz stworzeniem nakładki wysokościowej dla całego obszaru gminy.
Zamawiajaćy zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferrty najkorzystniejszej. Ofertę najkorzystniejszą złożł Pana Piotr Bdnarski zamieszkały w Kaliszu przy ul. Miłkowskiego 22, który za wykonanie ww. przedmiotu umowy zaoferował cenę 7.000,00 zł brutto


Krotoszyn, 03.08.2006 r. SEKRETARZ POWIATU>

/-/ Edward Kozupa
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1443


Temat: inspektor nadzoru pracy geodezyjnej
OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Starosta Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn

tel. /0-62/ 725-42-56 fax /0-62/ 725-34-23
przetargi@starostwo.krotoszyn.pl
Dotyczy:
Zadanie 1
Nadzór inspektorski dla prac związanych z opracowaniem bazy numerycznej mapy ewidencyjnej dla jednostki ewidencyjnej Koźmin Wlkp. (obszar wiejski) obręby: Gościejew, Ludwinów, Mokronos, Serafinów, Skałów, Staniew, Suśnia, Wrotków z uwzględnieniem wyników prac dotyczących budowy i modernizacji bazy danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS).
Zadanie 2
Nadzór inspektorski dla prac związanych z opracowaniem bazy numerycznej mapy ewidencyjnej dla jednostki ewidencyjnej Koźmin Wlkp. (obszar wiejski) obręby: Lipowiec, Tatary, Dębiogóra, Kaniew, Psie Pole z uwzględnieniem wyników prac dotyczących budowy i modernizacji bazy danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)
Zadanie 3
Nadzór inspektorski dla prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów oraz założeniem ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej: Koźmin Wlkp. (obszar wiejski) obręby: Borzęciczki, Gałązki, Góreczki, Pogorzałki, Walerianów
I.
Informuję, iż ww. postępowaniu złożono jedna ofertę . Oferta złożona została przez firmę:

1. Pracownia Geodezyjna GEO-BIT Piotr Kubiak z siedzibą w Kaliszu ul. Etruska 7, która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała:
 Zadanie 1 - 5.368,00 zł brutto i uzyskała 100,00 pkt. w kryterium oceny ofert - cena 100 %

 Zadanie 2 – 4.758,00 zł brutto i uzyskała 100,00 pkt. w kryterium oceny ofert - cena 100 %
 Zadanie 3 – 14.396,00 zł brutto i uzyskała 100,00 pkt. w kryterium oceny ofert - cena 100 %
II.
Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, a oferta nie podlegała odrzuceniu.

III
Jako najkorzystniejszą dla realizacji Zadania 1,2 i 3 wybrano ofertę firmy Pracownia Geodezyjna GEO-BIT Piotr Kubiak z siedzibą w Kaliszu ul. Etruska 7, która za wykonanie ww. zadań zaoferowała najkorzystniejszą cenę.

Krotoszyn, dnia 26.10.2009 r.

SEKRETARZ POWIATU
/-/ Edward Kozupa
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=3165


Temat: Wąskotorówka
Nałęczowska Kolej Dojazdowa znalazła się w tarapatach. Umowa na zarządza-nie nią jest w trakcie rozwiązywania. - Nie wiemy, czy wyruszymy na trasę - martwią się kolejarze.

W poprzednim sezonie kolejka przewiozła 15 tys. turystów

Wąskotorówka
Trasa kolejki przebiega przez powiaty opolski i puławski oraz przez sześć gmin: Nałęczów, Wąwolnica, Poniatowa, Karczmiska, Opole i Wilków. W poprzednim sezonie turystycznym uroki krajobrazu podziwiało z okien wagoników ponad 15 tys. turystów. Z powodu uszkodzonego wiaduktu w Rogalowie kolejka nie dojeżdża już do Nałęczowa, zaczyna i kończy swój bieg w Wąwolnicy.

Nałęczowska Kolej Dojazdowa została po latach starań przekazana przez PKP powiatowi opolskiemu. Ale szybko okazało się, że to nie koniec kłopotów.

Samorząd użyczył ją Stowarzyszeniu Kolejowych Przewozów Lokalnych w Kaliszu. Tamtejsi kolejarze mieli administrować wąskotorówką do 2012 roku, ale umowa jest właśnie w trakcie rozwiązywania. Obie strony nie są zadowolone ze współpracy.


- Wszystko przez to, że stowarzyszenie nie spełnia naszych oczekiwań - mówią w opolskim starostwie. O co chodzi konkretnie? Urząd zażyczył sobie pytań e-mailem.

Dotychczasowy operator unika komentarza. - Prezes jest nieuchwytny - usłyszeliśmy w kaliskim SKPL.

Wiadomo, że kolejką ma się zajmować kto inny. - Chcemy wybrać nowego operatora - potwierdza zamiary samorządu Wiesław Jarosiński z Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim i wskazuje na możliwy sposób uratowania atrakcji turystycznej.

Chodzi o fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Powiaty opolski i puławski oraz gminy, przez które biegnie trasa kolejki, przygotowują wniosek o dofinansowanie projektu ,,Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa jako markowy produkt Lubelszczyzny''.

- W przypadku zdobycia dofinansowania znalazłyby się pieniądze na opracowanie szczegółowej koncepcji wykorzystania infrastruktury kolejki, oraz realizację planów rozbudowy Muzeum Kolejnictwa w Karczmiskach. W dalszej kolejności staralibyśmy się o pieniądze na modernizację całej infrastruktury kolejki wąskotorowej - dodaje Wiesław Jarosiński.

- Tymczasem wypowiedzenia umów pracy otrzymało już czterech pracowników. Nie wyobrażam sobie, żeby nasza wąskotorówka zniknęła z mapy regionu. Musimy wyruszyć w trasę w najbliższym sezonie turystycznym - nie traci nadziei Stanisław Ogonek, naczelnik Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej.

Źródło: Dziennik Wschodni

No to nieciekawie
Źródło: e-poniatowa.pl/forum/viewtopic.php?t=186


Temat: mapa numeryczna Koźmin Wlkp.
OGŁOSZENIE :
Starosta Krotoszyński
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn
tel. /0-62/ 725-42-56 fax /0-62/ 725-34-23
przetargi@starostwo.krotoszyn.pl


I.
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Prac geodezyjno-kartograficznych polegających na opracowaniu bazy numerycznej mapy ewidencyjnej dla wybranych obrębów jednostki ewidencyjnej Koźmin Wlkp. (obszar wiejski) z uwzględnieniem wyników prac dotyczących budowy i modernizacji bazy danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) ) z podziałem na dwa zadania:
Zadanie 1
Dotyczące obrębów: Borzęcice, Czarny Sad, Debiogóra, Kaniew, Psie Pole, Lipowiec, Sapieżyn, Tatary, Wałków
Zadanie 2
Dotyczące obrębów: Gościejew, Ludwinów, Mokronos, Serafinów, Skałów, Staniew, Suśnia, Wrotków.
Złożono:
Na zadanie 1 – 2 oferty
Na zadanie 2 – 3 oferty
Oferty złożone zostały przez firmy:
Zadanie 1
1. OPGK GEOMAP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Krośnieńska 3 która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę 240.959,76 zł brutto i uzyskała 93,37 punktów w kryterium oceny ofert – cena 100 %
2. WPGK GEOMAT z siedziba w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 10, która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę 224.992,00 zł brutto i uzyskała 100,00 punktów w kryterium oceny ofert – cena 100 %
Zadanie 2
1. OPGK GEOMAP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Krośnieńska 3 która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę 215.742,36 brutto i uzyskała 45,92 punktów w kryterium oceny ofert – cena 100 %
2. WPGK GEOMAT z siedziba w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 10, która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę 167.322,00 zł brutto i uzyskała 59,21 punktów w kryterium oceny ofert – cena 100 %
3. GEO-map Piotr Bednarski z siedzibą w Kaliszu ul. Miłkowskiego 22 który za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferował cenę 99.064,00 zł brutto i uzyskał 100,00 punktów w kryterium oceny ofert – cena 100 %

II
W przypadku obydwu zadań żaden wykonawca nie podlegał wykluczeniu, a oferty odrzuceniu.

III.
Postępowanie na wykonanie Zadania 1 zostaje unieważnione gdyż kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę która zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Do realizacji zadania 2 wybrana została oferta firmy GEO-map Piotr Bednarski z siedzibą w Kaliszu ul. Miłkowskiego 22, który za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferował cenę 99.064,00 zł brutto i uzyskał 100,00 punktów w kryterium oceny ofert – cena 100 %


Krotoszyn, dnia 31.07.2009 r. SEKRETARZ POWIATU
/-/ Edward Kozupa
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=3056


Temat: Zaproszenia Na Rajdy
Rok 2007


Wiosna z Bicyklem
Kopiuję pełny regulamin

30 lat Klubu Turystyki Kolarskiej „BICYKL-1977”

XV JUBILEUSZOWY TURYSTYCZNY RAJD KOLARSKI
“WIOSNA Z BICYKLEM”
REGULAMIN

1. ORGANIZATOR:

-Klub Turystyki Kolarskiej “ B I C Y K L - 1977 “ w Ostrowie Wielkopolskim

2. WSPÓŁORGANIZATORZY :
- Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim
- Miasto Ostrów Wielkopolski
- Firma Handlowa M. Burghardt
- Starostwo Powiatu Ostrów Wielkopolski
- Gmina Ostrów Wielkopolski
- „JAKO” Sp. z o.o. – Klub Jeździecko-Strzelecki

3. CELE:
- Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu;
- Uczczenie jubileuszu 30-lecia Klubu „BICYKL-1977” oraz 15-lecia rajdu „Wiosna z Bicyklem”
- Popularyzacja i upowszechnianie turystyki kolarskiej;
- Popularyzacja idei ochrony środowiska naturalnego człowieka;
- Umacnianie więzów między turystami i nawiązywanie nowych znajomości;
- Promowanie pięknych rejonów południowej Wielkopolski.

5. TERMIN I MIEJSCE:
- 28 kwietnia - 01 maja 2007 r. - Gołuchów – Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu, ul. Leśna 1 (pow. Pleszewski)
- 2 – 5 maja 2007r. - Mikstat-Las – Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny (pow. Ostrzeszowski).
- Przyjmowanie uczestników od godz. 16:00 dnia 28 kwietnia 2007r. w GOTiS – Gołuchów (domek organizatora oznaczony flagą PTTK).
- Biuro Rajdu czynne codziennie od godz. 8:30 do 9:30 oraz od godz. 18:30 do 19:30.

6. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA :

W rajdzie mogą brać udział turyści: indywidualnie lub drużynowo, dzieci i młodzież do lat 18 - tylko pod opieką osób dorosłych.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na indywidualnej “Karcie uczestnictwa”, Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim ul. Starotargowa 5, skr.. poczt. nr 9, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski, osobiście w godzinach otwarcia biura (10:00 – 16:00) lub za pośrednictwem poczty / oryginał dowodu wpłaty wpisowego/ na konto WBK O / Ostrów Wielkopolski nr 56 1090 1160 0000 0000 1600 9520 z dopiskiem „Wiosna z Bicyklem” .
Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 kwietnia 2007r. ; przy zgłoszeniach pocztowych należy upewnić się o przyjęciu na rajd - tel. PTTK w Ostrowie Wielkopolskim nr 062/736 28 17.

7. WPISOWE :
CZŁONKOWIE PTTK
młodzież szkolna: 8,00 zł.
pozostali : 15,00 zł.

NIEZRZESZENI w PTTK
młodzież szkolna: 10,00 zł.
pozostali turyści : 20,00 zł.
UWAGA ! – wpisowe nie obejmuje opłaty za noclegi.
Wpisowe po terminie wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń !!!


8. ŚWIADCZENIA:
W ramach wpisowego:
- Pamiątkowa pieczątka rajdowa;
- Plakietka i naklejka;
- Punkty na KOT i inne odznaki turystyczne;
- Konkurs krajoznawczy z nagrodami;
- Minimum dwa posiłki turystyczne
- Wstępy do wybranych muzeów;
- Ogniska z poczęstunkiem;
- Pamiątka jubileuszowa
- Niespodzianka;

Za dodatkową opłatą organizator zabezpiecza:
- Pamiątkową odznakę metalową – 10,- zł
- Koszulkę bawełnianą z okolicznościowym nadrukiem – 18,- zł
- Przewodnik po szlakach turystycznych okolic Ostrowa Wielkopolskiego – 10,- zł
- Mapę przyrodniczo-krajoznawczą powiatu ostrowskiego – 7,- zł
- Jubileuszową obiadokolacje z zabawą do białego rana w dniu 4 maja – 45,- zł.

9. Noclegi:
- Gołuchów – domki turystyczne:
– miejsce w domku 3-osobowym (beczka) z pościelą – 13,- zł
- miejsce w domku z pełnym węzłem sanitarnym (ciepła i zimna woda) z pościelą, domki 4-, 6-, i 8-osobowe – 18,- zł
W domkach zapewnione zaplecze kuchenne.
- namiot własny – 7,- zł.
- Mikstat-Las – pawilony hotelowe:
- miejsce w pokoju 3- lub 4-osobowym z pościelą bez łazienki – 15,- zł.
- miejsce w pokoju 3-osobowym z łazienką – 25,- zł.
- namiot własny – 7,- zł

10.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW :
- Posiadanie dokumentów tożsamości , karty rowerowej lub prawa jazdy , członkowie PTTK legitymację z aktualnie opłaconymi składkami ;
-Przestrzeganie Karty Turysty i Kodeksu Drogowego;
-Przestrzeganie ciszy nocnej.
-Drużyna musi posiadać wyposażoną apteczkę i reperaturkę;
-Pozostawianie porządku w miejscach noclegowych;
-Przestrzeganie przepisów: o ochronie przyrody , zabytków , p-poż.
-Pomoc koleżeńska w czasie rajdu;
-Posiadanie sprawnego roweru;
-Podporządkowanie się kierownictwu rajdu;
-Przestrzeganie niniejszego regulaminu i regulaminów ośrodków noclegowych;

11. INFORMACJE OGÓLNE:
- Uczestnicy rajdu – członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską objęci są ubezpieczeniem grupowym NNW, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Trasy będą prowadzone przez wykwalifikowanych przodowników turystyki kolarskiej.
-Wyżywienie we własnym zakresie;
-Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody
powstałe w czasie trwania rajdu;
-Osoby nie stosujące się do Regulaminu i Karty Turysty mogą być wykluczone z uczestnictwa w rajdzie;
-W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie organizatorzy nie będą wydawać świadczeń ani zwracać wpisowego;
-Ilość miejsc ograniczona , o udziale decyduje kolejność zgłoszeń;
-Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.


12. Atrakcje na trasach rajdowych:
- zamek w Gołuchowie;
- pałace w: Gołuchowie, Sobótce, Dobrzycy, Taczanowie, Choczu, Russowie, Tłokini, Gutowie, Śliwnikach, Rososzycy, Antoninie, Lewkowie, Górznie;
- kościoły drewniane: Dobrzyca, Pleszew, Kalisz, Droszew, Kuchary, Kucharki, Mikstat, Ołobok, Szczury, Górzno, Biskupice Ołoboczne;
- wigwamy w Brzeziu i Jarantowie;
- muzea w Gołuchowie, Dobrzycy, Lewkowie, Opatówku;
- park krajobrazowy, rezerwaty przyrody, punkty widokowe;
- stadniny koni i hipodromy;
- spotkania z myśliwymi, leśnikami i przyrodnikami;
- wizyta na lotnisku aeroklubu ostrowskiego;
- i wiele, wiele innych zaplanowanych i nieprzewidzianych atrakcji.

Do uczestnictwa w Rajdzie serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników
turystyki kolarskiej , życząc wspaniałych wrażeń , dobrej zabawy i pogody.


ORGANIZATORZY


Brzeżanie, jeśli wykażą zainteresowanie wcześniej, mogą się liczyć z dofinansowaniem.
Źródło: forum.ekspedycja.org/index.php?showtopic=555Archiwum
A czas biegnie bez pamięci...
mapa Polski z odległościami między miejscowościami
Mapa On line Słowacja Polska
mapa Polski konturowa z jeziorami
Mapa klimatu podrównikowego świata
Mapa Polski nv-u82g
Mapa lubelskie Natura 2000
mapa polski NA telefon za darmo NA k800i
Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych


 
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »

A czas biegnie bez pamięci...

Designed By Royalty-Free.Org